- Prototype building Process

het toilet, de motoromkasting, en de motorbeluchting.